Správní nástroje ochrany životního prostředí - ZS 2014/2015 - STUDIUM

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Správní nástroje ochrany životního prostředí - ZS 2014/2015

Studijní materiály

Životní prostředí a jeho složky
- Základní terminologie, principy a cíl ochrany životního prostředí
- Nástroje ochrany životního prostředí

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 25. září 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

viz UIS
eLearning

Subjekty ochrany životního prostředí
- Institucionální zajištění ochrany životního prostředí
- Organizace veřejné správy v oblasti životního prostředí

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 2. října 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

Právo na informace o životním prostředí
- Informace o stavu životního prostředí
- Žádost o poskytnutí informací
- Postup státní správy při poskytování informací o stavu životního prostředí

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 9. října 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

Posuzování vlivů na životní prostředí
- Terminologie
- Proces posuzování
- Výkon státní správy v procesu EIA

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 16. října 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

viz UIS
eLearning

Integrovaná prevence a omezování znečištění
- Terminologie
- Proces vydávání integrovaného povolování
- Výkon státní správy v IPPC

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 23. října 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

Ekologická újma
- Terminologie
-
Principy zákona
- Preventivní a nápravná opatření
-
Povinnosti vyplývající ze zákona

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: NESTANOVENO
- aktualizace: NESTANOVENO

viz UIS
eLearning

Ochrana zemědělského půdního fondu
- Cíle a zásady ochrany zemědělského půdního fondu
- Nástroje ochrany zemědělského půdního fondu
-
Výkon státní správy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 6. listopadu 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

Ochrana lesa
- Terminologie a kategorie lesů
- Principy a nástroje ochrany lesa
-
Výkon státní správy v oblasti ochrany lesa

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 27. listopadu 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

Ochrana přírody
- Základní pojmy
- Nástroje právní regulace na ochranu přírody
-
Výkon státní správy v oblasti ochrany přírody

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 4. prosince 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

Ochrana vod
- Cíle ochrany
vod
- Nástroje ochrany
vod
- Výkon státní správy v oblasti ochrany
vod

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 13. listopadu 2013
- aktualizace: NESTANOVENO

Ochrana ovzduší
- Terminologie a cíle ochrany ovzduší
-
Nástroje ochrany ovzduší před vnášením znečišťujících látek
-
Výkon státní správy v oblasti ochrany ovzduší
- Ochrana ozónové vrstvy a klimatického systému Země

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 20. listopadu 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

Nakládání s odpady
- Terminologie a hierarchie nakládání s odpady
-
Povinnosti původců a oprávněných osob
- Výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství

- prezentace přednášejícího
- určeno pro předmět:
Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- škola: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
- verze: 11. prosince 2014
- aktualizace: NESTANOVENO

viz UIS
eLearning

Zkouška z předmětu Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- písemná zkouška se skládá:

  • z 10 testových otázek s volbou pouze jedné správné odpovědi ze čtyř
  • z 10 otevřených (rozpisových) otázek
- po napsání testu můžete po domluvě se zkoušejícím využít možnosti ústního dozkoušení

- ke zkoušce se můžete hlásit prostřednictvím vypsaných termínů v UIS

Vzorové zadání písemné zkoušky z předmětu Správní nástroje ochrany životního prostředí (SNO)
- zde naleznete vzor zadání písemné části zkoušky použitý v minulých letech

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky